Plava Chemina

PLAVA CHEMINA d.o.o.

Tehnički ured i prodaja:

Marina Tartaglie 4,
10090 Zagreb, Hrvatska

Tel :  +385 1 373 18 55

Mob : +385 91 2001 271

PROIZVODNJA I MONTAŽA:

U RNP

Ulica Kralja Zvonimira 34

Božjakovina

10370 Dugo Selo, Hrvatska